FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

La demència per cossos de Lewy és molt característica, consisteix en la combinació de símptomes i alteracions del moviment i la postura, rigidesa muscular, confusió, al·lucinacions (generalment visuals i d'aparició precoç) i deteriorament cognitiu, afectant sobretot l'atenció, la memòria, les funciones executives, les funcions visuoespaials i visuoconstructives. A més, els pacients poden patir també altres símptomes psicòtics como són els deliris.

La demència per cossos de Lewy pot ser difícil de diagnosticar, perquè la malaltia de Parkinson i la malaltia d'Alzheimer causen símptomes molt similars.

Com podem adreçar-nos a una persona amb demència:

  • Si veiem que no recorda el nostre nom, diguem-li. És important que li facilitem el camí i quan no recordi noms o paraules és bo que li proposem les respostes possibles.
  • Fem-li preguntes senzilles i esperem la resposta.
  • Captem la seva atenció i donem-li mostres de que seguim el que està dient.
  • Intentem trobar un punt d'acord enlloc de discutir.
  • Quan no recordi el que li acabem de dir, repetim-li.
  • Quan no entri en raó, distraiem la seva atenció i no l'obliguem a raonar correctament.
  • Valorem i reforcem tot el que fa enlloc de dir-li el que no pot fer o el que no fa bé.
  • Mostrem-li el que ha de fer pas a pas i al seu ritme.
  • Si fa alguna cosa "estranya", apreciem-la però no l'avergonyim.
  • S'han de treure objectes del seu entorn que impliquin riscos.

A TENIR EN COMPTE

A vegades, tot i que la persona ens conegui no sabrà qui som, aleshores és bo ajudar-la a que ens reconegui, sense retreure-li que no se'n recorda.

Si es desorienta en un lloc conegut, l'hem de reorientar sense fer-li notar que no sap on va. També la podem vigilar a certa distància perquè pugui anar fent tot el que és capaç encara que sigui a poc a poc. Cal tractar-la com una persona adulta que mereix respecte procurant no infantilitzar-la.