FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

L'Alzheimer és la demència més freqüent en la població adulta. Es caracteritza per un deteriorament progressiu i global de les capacitats cognitives, psicològiques i del comportament.

La persona afectada va perdent progressivament l'autonomia fins a quedar en un estat de dependència severa. És com si s'apagués la llum i, en la foscor, se sent confosa i desorientada; de retruc, els familiars i les persones de l'entorn també. Per això, l'Alzheimer és una malaltia que afecta a tothom.

Els signes d'alerta més freqüents són els següents:

 • Pèrdues de memòria molt habituals.
 • Desorientació en espais coneguts.
 • Alteracions en la capacitat de decidir, de comunicar-se i de prendre iniciatives.
 • Dificultats per menjar, vestir-se i desvestir-se, fer la higiene i imatge personal, etc.

Com podem adreçar-nos a una persona amb demència:

 • Si veiem que no recorda el nostre nom, diguem-li. És important que li facilitem el camí i quan no recordi noms o paraules és bo que li proposem les respostes possibles.
 • Fem-li preguntes senzilles i esperem la resposta.
 • Captem la seva atenció i donem-li mostres de que seguim el que està dient.
 • Intentem trobar un punt d'acord enlloc de discutir.
 • Quan no recordi el que li acabem de dir, repetim-li.
 • Quan no entri en raó, distraiem la seva atenció i no l'obliguem a raonar correctament.
 • Valorem i reforcem tot el que fa enlloc de dir-li el que no pot fer o el que no fa bé.
 • Mostrem-li el que ha de fer pas a pas i al seu ritme.
 • Si fa alguna cosa "estranya", apreciem-la però no l'avergonyim.
 • S'han de treure objectes del seu entorn que impliquin riscos.

A TENIR EN COMPTE

A vegades, tot i que la persona ens conegui no sabrà qui som, aleshores és bo ajudar-la a que ens reconegui, sense retreure-li que no se'n recorda.

Si es desorienta en un lloc conegut, l'hem de reorientar sense fer-li notar que no sap on va. També la podem vigilar a certa distància perquè pugui anar fent tot el que és capaç encara que sigui a poc a poc. Cal tractar-la com una persona adulta que mereix respecte procurant no infantilitzar-la.