FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica i degenerativa del sistema nerviós central que afecta l’encèfal i la medul·la espinal. Concretament, es tracta d’un procés inflamatori autoimmune que afecta directament sobre la substància blanca (mielina). Les fibres nervioses estan envoltades i protegides per la mielina, on hi ha proteïnes i greixos que faciliten la conducció dels impulsos nerviosos. Si la mielina és destruïda o malmesa, la habilitat dels nervis per conduir els senyals des de i al cervell, s’interromp. Aquest fet produeix l’aparició dels símptomes de la malaltia, dels qual els més freqüents són:

  • Pèrdua de la força, espasmes, alteració en la coordinació de moviments, problemes al caminar, tremolors, formigueig, problemes de deglució i incontinència.
  • Alteració del tacte, de la postura, de les articulacions, del dolor i de la temperatura.
  • Visió borrosa.
  • Disminució de la capacitat d’atenció i de la velocitat de processament de la informació, de la concentració i de la memòria.
  • Fatiga extrema i desproporcionada, encara que no es facin esforços.
  • Poca tolerància a la calor.

Com podem adreçar-nos a una persona amb Esclerosi Múltiple

  • És important intercalar període de repòs al llarg de l’activitat.
  • Se li ha de donar el temps necessari perquè pugui continuar amb l’activitat i no arribar a una gran fatiga. La forma de treballar pot ser més alentida.
  • D’altra banda, les persones afectades per l’esclerosi múltiple solen passar períodes d’empitjorament i desprès poden tenir una millora. No és infreqüent la remissió pràcticament completa dels símptomes. Em de saber tractar a la persona com un adult sense sobreprotegir-la ni infantilitzar-la, però a l’hora donar-li el suport que necessita a cada moment.

A TENIR EN COMPTE

L’aparició més típica és en forma de brots, és a dir, els símptomes apareixen de forma brusca, durant més de 24 hores i milloren parcial o completament en el transcurs dels dies o de les setmanes.

Per aquest motiu cal donar el suport necessari a cada moment. Desprès d’un brot segurament la persona necessitarà més ajuda, però a mesura que vagi millorant s’haurà de reduir i deixar-la fer.

Les persones que pateixen esclerosi múltiple no s’han d’exposar a molta calor, ja que pot provocar un empitjorament de la malaltia.