La malaltia de Parkinson es caracteritza per presentar principalment símptomes de tipus motor com ara tremolors, alentiment, rigidesa muscular, dificultats per fer activitats manuals fines (com cordar-se els botons o escriure) i alteracions de la postura i de l'equilibri que entorpeixen el caminar, causant una marxa lenta o amb passes curtes i ràpides.

També pot provocar símptomes no motors molt variats com la depressió, apatia, restrenyiment, incontinència, alteracions cognitives, i un llarg etcètera.

Per a la persona malalta, expressar-se i parlar amb claredat pot representar una gran demanda d'atenció i esforç. Una veu molt baixa i monòtona, dicció confusa i poc intel·ligible i inexpressivitat facial deguda a la rigidesa muscular, poden fer molt difícil la comunicació amb aquestes persones. A més, les situacions d'estrès o nerviosisme empitjores clarament els símptomes i poden causar bloqueig.

Com podem adreçar-nos a una persona amb la malaltia de Parkinson

 • Cal atreure i fixar la seva atenció.
 • Posem-nos sempre davant seu, mirant-la a la cara i demanant-li que ens miri.
 • Si està nerviosa, primer hem de procurar calmar-la. Pot ajudar si primer fa unes respiracions profundes i lentes.
 • Fem-li preguntes senzilles, que pugui contestar amb frases curtes i preguntem-li si ens ha entès.
 • Donem-li temps per contestar. No l'apressem.
 • Assentim amb el cap per indicar-li comprensió.
 • Si no entenem el que diu, demanem-li que aspiri profundament, per agafar aire i que intenti parlar fort i lentament, amb frases ben curtes i agafant aire entremig.
 • Si li costa recordar els noms o les paraules li serà més fàcil si li proposem les possibles respostes.

A TENIR EN COMPTE

Les persones amb la malaltia de Parkinson poden tenir episodis sobtats de dos tipus:

 • Bloqueig: Sense poder caminar i amb els peus enganxats al terra. Per ajudar-les a iniciar la marxa:
 • No les empenyem, podrien caure.
 • Es recomana que no mirin els seus peus o a terra, millor a un punt més llunyà i instem-les a caminar aixecant els peus.
 • Les podem ajudar si les agafem pels braços o per la cintura, iniciant conjuntament un petit balanceig.
 • Període "off": Com si es desconnectessin o se’ls hi acabessin les piles, sense poder gairebé moure's:
 • Ajudem-les a seure i donem temps per a que es recuperin.
 • Preguntem si els cal prendre la medicació, no ho haguessin oblidat.

Segueix-nos a les xarxes socials

FacebookTwitterYouTube