FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

La malaltia de Parkinson es caracteritza per presentar principalment símptomes de tipus motor com ara tremolors, alentiment, rigidesa muscular, dificultats per fer activitats manuals fines (com cordar-se els botons o escriure) i alteracions de la postura i de l'equilibri que entorpeixen el caminar, causant una marxa lenta o amb passes curtes i ràpides.

També pot provocar símptomes no motors molt variats com la depressió, apatia, restrenyiment, incontinència, alteracions cognitives, i un llarg etcètera.

Per a la persona malalta, expressar-se i parlar amb claredat pot representar una gran demanda d'atenció i esforç. Una veu molt baixa i monòtona, dicció confusa i poc intel·ligible i inexpressivitat facial deguda a la rigidesa muscular, poden fer molt difícil la comunicació amb aquestes persones. A més, les situacions d'estrès o nerviosisme empitjores clarament els símptomes i poden causar bloqueig.

Com podem adreçar-nos a una persona amb la malaltia de Parkinson

 • Cal atreure i fixar la seva atenció.
 • Posem-nos sempre davant seu, mirant-la a la cara i demanant-li que ens miri.
 • Si està nerviosa, primer hem de procurar calmar-la. Pot ajudar si primer fa unes respiracions profundes i lentes.
 • Fem-li preguntes senzilles, que pugui contestar amb frases curtes i preguntem-li si ens ha entès.
 • Donem-li temps per contestar. No l'apressem.
 • Assentim amb el cap per indicar-li comprensió.
 • Si no entenem el que diu, demanem-li que aspiri profundament, per agafar aire i que intenti parlar fort i lentament, amb frases ben curtes i agafant aire entremig.
 • Si li costa recordar els noms o les paraules li serà més fàcil si li proposem les possibles respostes.

A TENIR EN COMPTE

Les persones amb la malaltia de Parkinson poden tenir episodis sobtats de dos tipus:

 • Bloqueig: Sense poder caminar i amb els peus enganxats al terra. Per ajudar-les a iniciar la marxa:
 • No les empenyem, podrien caure.
 • Es recomana que no mirin els seus peus o a terra, millor a un punt més llunyà i instem-les a caminar aixecant els peus.
 • Les podem ajudar si les agafem pels braços o per la cintura, iniciant conjuntament un petit balanceig.
 • Període "off": Com si es desconnectessin o se’ls hi acabessin les piles, sense poder gairebé moure's:
 • Ajudem-les a seure i donem temps per a que es recuperin.
 • Preguntem si els cal prendre la medicació, no ho haguessin oblidat.