FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

Les famílies de l'AVAN

 

En consonància amb la idea d’atenció global, un dels pilars filosòfics de la nostra fundació és donar suport tant a les persones que pateixen la malaltia com al seu entorn proper, el qual també es veu afectat per la mateixa. En aquest sentit, desenvolupem programes específics per als familiars:

  • Suport psicològic individual: Amb l’objectiu d’avaluar, donar suport, acompanyar, informar i tractar alteracions anímiques desencadenades per l’aparició de la malaltia o pel desenvolupament d’aquesta dins l’entorn familiar.
  • Grups d’ajuda terapèutica: Amb l’objectiu de posar en contacte a persones que pateixen situacions similars i poder beneficiar-se de l’experiència dels altres, obrint també un espai on compartir emocions i pensaments des d’una escolta activa i empàtica que afavoreixi noves relacions de suport.
  • Grups de formació: Amb l’objectiu de formar i informar a les famílies sobre les especificitats de cada malaltia facilitant així una millor comprensió de les diferents situacions en que es puguin trobar i afavorint un millor abordatge de les mateixes, millorant així la qualitat de vida d’afectat i cuidador.
  • Assessorament legal i social: Amb l'objectiu de informar a les famílies de persones afectades per malalties neurològiques que cursen amb discapacitat sobre aspectes legals i ajudes socials.
  • Fisioteràpia per a cuidadors: Prevenció i tractament de afeccions secundàries a les activitats de cura d'una persona depenent arrel d'una patalogia neurològica.
  • Racó del soci: Lloc de trobada on fomentar la interrelació entre les persones i realitzar activitats lúdiques i de voluntariat.