FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

 Població diana. Dirigit a joves i adults joves que poden presentar:

  • Dany cerebral adquirit: traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars cerebrals, tumors cerebrals.
  • Lesions medul·lars: mielopaties traumàtiques, tumorals.
  • Trastorns del moviment: Corea de Huntington, atàxies, distonies.
  • Esclerosi Múltiple
  • Malalties neuromusculars: radiculopaties, polineuropaties, miopaties.

Objectiu. Desenvolupar les habilitats ocupacionals (pre-laborals, activitats instrumentals) i relacionals en un entorn adaptat

Metodologia. Tallers grupals de teràpia ocupacional. Dos modalitats:

  • Taller ocupacional: adaptació d’activitats de caire productiu per treballar habilitats pre-laborals i de relacions socials
  • Taller d’entrenament d’habilitats ocupacionals: aprenentatge de tècniques i compensacions per tal de desenvolupar amb el màxim nivell de competència les activitats de la vida diària, tant bàsiques com instrumentals.