FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

Població diana: Dirigit a tots els usuaris que sol·liciten un servei de transport adaptat.

Objectiu: Ajudar als usuaris amb dificultats per desplaçar-se a les instal·lacions d'AVAN, per assistir als nostres programes terapèutics i a les sortides que realitzem per a la inserció social a través d'un oci terapèutic.

Mitjà de transport: Furgoneta Adaptada per al transport de persones amb malalties neurològiques que cursen amb discapacitats.

 furgoneta Adaptada