FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

 Població diana. Dirigit a nens i nenes, des de la primera infància fins l’adolescència, que presentin:

  • Lesions neurològiques associades al naixement (prenatal, perinatal i postnatal) que provoquen una paràlisi cerebral (espàstica, atàxica, distònica o mixta).
  • Lesions neurològiques secundàries a un traumatisme cranioencefàlic (TCE), accident vascular cerebral (AVC) tumors, malalties infeccioses.
  • Lesions de la mèdul·la espinal (espina bífida, traumatisme)
  • Malalties neurològiques congènites.
  • Trastorns maduratius del SNC (dificultats d’aprenentatge, trastorns en el desenvolupament del llenguatge) i de desenvolupament psicomotor .

Objectiu. Millorar el desenvolupament psicomotor, emocional i social del nen.

Metodologia. Tractaments individuals de logopèdia, fisioteràpia, neuropsicologia i teràpia ocupacional tant al centre com a domicili.