FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

 

Missió

L'AVAN vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones afectades de malalties neurològiques, els seus familiars i entorn, oferint suport social, terapèutic i de lleure, i establint un compromís d’atenció, proximitat i continuïtat.

L'AVAN promou l’avenç del coneixement en l’àmbit de la neurologia per tal de donar resposta a les necessitats existents i fomentar l’associacionisme, el voluntariat i el treball en xarxa.

 

Visió

Ser una entitat de referència en el model d’atenció integral a les persones afectades per malalties neurològiques i les seves famílies, cobrint totes les necessitats al llarg del procés de la malaltia.

Per això, treballem amb un sistema de qualitat, innovació, recerca, millora contínua i sostenible econòmicament, buscant la implicació i la complicitat de tots els agents de la societat.

 

 general 20

Valors

  • Solidaritat: Apropament desinteressat a les persones que pateixen les conseqüències d’una malaltia neurològica crònica.
  • Xarxa d’amistat: Relació afectiva entre persones basada en la confiança i acceptació mútua, creant vincles de familiaritat, fent efectiu el nostre lema “no estàs sol”.
  • Suport: Ajuda integral a les persones que pateixen malalties neurològiques i als seus familiars, estant presents al llarg de tota la malaltia.
  • Proximitat: Voluntat de ser propers a totes les persones que necessiten de la nostra ajuda.
  • Compromís: amb la societat per a fer efectius els objectius de l’entitat amb la implicació i compromís de tots els agents que la integren.
  • Professionalitat: Garantir un servei de qualitat a través d’un abordatge integral multidisciplinar.
  • Integració i obertura: a totes aquelles persones que pateixen malalties neurològiques i al seu entorn, sense cap tipus d’exclusió, afavorint una visió amplia dels nostres objectius.