• Participa al sorteig "Solidaris"

  • Opcions de lleure sense barreres

  • 1.029 famílies associades

  • Durant l'any 2017 hem atès a 1.034 persones

  • 54 tècnics i 244 voluntaris formen la família AVAN

  • Treballem la sensibilització amb les escoles

  • Article d'interès: Sensacions, moviment i aprenentatge

  • Serveis i teràpies per a persones afectades per malalties neurològiques

Donem suport a persones afectades per malalties neurològiques.

              

Vols entrenar el teu cervell?                                 Avan en 1 minut